زخم شماره 47

تو زندگی با سنگهای زیادی سر و کار داریم،مثلا از همون سنگایی که آدم گرسنه باید بخوره یا همون سنگایی که باید به سر بعضیا بخوره و حتی اون سنگ بزرگا که نشونه ی نزدنه،ولی تو این سنگا دوتا سنگن که خیلی واسه من قیمتی ان:یکی اش همون سنگ محکیه که باید به بعضیا بزنی تا نا خالصی و شیشه خوردشونو بریزی رو داریه(دایره)اون یکی هم سنگ زیرین آسیابه بدجور زندگی بهش فشار میاره اما همیشه هس تا یکی اون پایین مایینای شهر نون خشک دست دومی به دستش برسه.

/ 1 نظر / 29 بازدید
فانوس سوخته

سنگی به سینه ات خواهد خورد که روزی به سینه اش میزدی